Chính sách bảo mật

Foton đánh giá cao sự quan tâm của bạn với các sản phẩm của Foton và việc bạn truy cập vào trang web này. Sau đây là những điều khoản của Tuyên bố pháp lý từ Foton. Khi truy cập, duyệt và/hoặc sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý, bị ràng buộc bởi các điều khoản và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm cả pháp luật và các quy định kiểm soát xuất khẩu và tái xuất. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Chính Sách Bảo Mật

Foton có thể thu thập thông tin của bạn khi bạn truy cập Trang Web này. Bằng cách sử dụng trang web này hoặc nếu không cung cấp cho chúng tôi (trực tiếp hoặc thông qua người khác) các thông tin cá nhân của bạn, bạn bằng lòng và đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này (bao gồm cả gửi ra nước ngoài các thông tin cá nhân của bạn phần ý kiến dưới đây của chúng tôi dưới đây). Bất cứ khi nào bạn gửi thông tin của bạn, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin phù hợp với Chính sách Bảo mật.

Thu Thập Dữ Liệu

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua các cách sau đây:

 • các yêu cầu cung cấp thông tin
 • phàn nàn
 • tiếp thị, bản tin hoặc hỗ trợ đăng ký
 • đăng ký dịch sự kiện/dịch vụ
 • truy cập/lướt Trang Web toàn cầu
 • các cách hợp pháp khác được luật áp dụng và quy định cho phép

Sử Dụng Dữ Liệu

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo những cách sau:

 • để liên hệ với bạn cho cuộc khảo sát thỏa mãn khách hàng, nghiên cứu thị trường hoặc liên quan đến các giao dịch xác định
 • có thể sẵn có ở các đại lý, cửa hàng hoặc những công ty Foton khác
 • tiết lộ thông tin của bạn cho chính quyền chính phủ trong trường hợp luật định yêu cầu
 • tiết lộ tới bất kỳ người khác hoặc cho mục đích khác theo mong đợi hợp lý

 An ninh

Foton sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý hợp lý để bảo vệ các dữ liệu, chúng tôi đã thu được tránh việc chỉnh sửa có chủ ý, mất, tiêu hủy hoặc chống truy cập trái phép. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các thủ tục an ninh, tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm chống truy cập trái phép hoặc từ thao tác vô tình hay cố ý tới dữ liệu của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay hậu quả khác mà bạn có thể phải chịu phát sinh từ đây.

Không Bảo Đảm hoặc Không Có Trách Nhiệm

Tất cả các thông tin được cung cấp bởi Trang Web này được cho là chính xác, nhưng nó có thể có sai sót hoặc thiếu chính xác hoặc có thể bị lỗi thời. Các thông tin trên Trang Web này không chứa hoặc tạo nên lời đề nghị hay cam kết. Các thông tin trên trang web này không có mục đích đảm bảo bất kỳ điều gì rõ ràng hay ẩn ý, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo đảm khả năng bán được ẩn ý, phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể. Không có trường hợp Foton chịu trách nhiệm với bất kỳ tổ chức hay cá nhân cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả liên quan đến các thông tin trên Trang Web này.

Nếu bạn có ý định để bắt đầu kinh doanh với Foton hoặc yêu cầu thông tin về các sản phẩm của Foton, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc nhà phân phối khu vực của bạn hoặc trung tâm dịch vụ địa phương để biết chi tiết đầy đủ về các sản phẩm, dịch vụ vv… mà có thể có sẵn cho bạn và cho việc đặt hàng.

Sở Hữu Trí Tuệ

Trừ khi có quy định khác, tất cả các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền trên Trang Web này là tùy thuộc vào Sở Hữu Trí Tuệ của Foton, bao gồm nhãn hiệu, tên mẫu sản phẩm, lô-gô và biểu tượng.

Các thông tin, thương hiệu và các nội dung khác của Trang Web này không được thay đổi, sao chép, tái sản xuất, bán, cho thuê, sử dụng, bổ sung, nếu không thì được sử dụng theo bất kỳ cách nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Foton.

Ngoại trừ các quyền sử dụng và quyền khác công nhận ở đây, không có quyền nào khác được cấp cho Người Dùng, cũng không phải bất kỳ nghĩa vụ ngụ ý yêu cầu cấp thêm quyền. Theo đó, không có giấy phép sử dụng tài sản trí tuệ của Foton hoặc tài sản trí tuệ của bên thứ ba nào đã được cấp bởi Trang Web này.

Foton có thể, mà không tính phí, sử dụng bất kỳ ý tưởng hoặc đề xuất được lưu trữ bởi Người Dùng trên Trang Web này cho sự phát triển, cải tiến và bán sản phẩm của mình hay cho Trang Web này.

Trách Nhiệm của Người Dùng

Trong khi truy cập hoặc sử dụng Trang Web này, Người Dùng không được phép

 • làm phương hại người khác, người vị thành niên nói riêng, hoặc xâm phạm quyền cá nhân của họ;
 • vi phạm đạo đức công cộng khi sử dụng;
 • xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền sở hữu khác;
 • tải lên những nội dung có chứa vi-rút, cái gọi là Trojan Horse, hoặc bất kỳ chương trình có thể làm hại dữ liệu;
 • truyền tải, lưu trữ hoặc tải lên siêu liên kết hoặc nội dung mà Người Dùng không có quyền, đặc biệt trong trường hợp liên kết hay các nội dung như vậy là vi phạm các nghĩa vụ bảo mật hay không hợp pháp; hoặc
 • phân phối các quảng cáo không mong muốn hoặc e-mail (được gọi là “thư rác”) hoặc cảnh báo không chính xác vi-rút, khiếm khuyết hoặc các dữ liệu tương tự và Người Dùng không phải trưng cầu hoặc yêu cầu tham gia vào bất kỳ trò chơi xổ số, hệ thống cầu tuyết, thư dây chuyền, trò chơi kim tự tháp hoặc hoạt động tương tự.
 • bồi thường và bảo vệ Foton, viên chức, giám đốc, cổ đông, người tiền nhiệm, người kế nhiệm có lợi ích, nhân viên, đại lý, các công ty con và chi nhánh của Foton tránh nguy hại từ bất cứ nhu cầu, mất mát, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư), thực hiện đối với Foton bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web này.

Sửa Đổi

Foton có quyền làm những việc sau đây, bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước hoặc có nghĩa vụ: (1) để sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động hoặc truy cập vào trang web này, hoặc bất kỳ phần nào của Trang Web này, vì lý do nào đó; (2) để sửa đổi hoặc thay đổi trang web này, hoặc bất kỳ phần nào của Trang Web này, và bất kỳ chính sách hoặc các điều khoản; và (3) để làm gián đoạn hoạt động của Trang Web này, hoặc bất kỳ phần nào của Trang Web này, là cần thiết để thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa sai sót, hoặc những thay đổi khác thường xuyên hoặc không thường xuyên.

Chú ý 

chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các ứng dụng của bên thứ ba, các sản phẩm, dịch vụ hoặc các trang web (bao gồm cả các trang web truyền thông xã hội). Chúng tôi không kiểm soát các trang web hoặc việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ. Chúng tôi không xác nhận hoặc thực hiện bất kỳ tuyên bố nào trên các trang web đó và khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật có liên quan trước khi sử dụng.

Return to top