Kinh doanh

Tiêu chuẩn nộp đơn

approved

1. Hoàn toàn tự tin với “Foton” và sẵn sàng hợp tác phát triển với Foton.

2. Có đủ tiêu chuẩn kinh doanh độc lập về kinh doanh ô tô hoặc sẵn sàng gia nhập ngành này.

3. Sở hữu địa điểm kinh doanh độc lập.

4. Hoạt động kinh doanh ở tình trạng tốt với thế mạnh về tài chính và có uy tín tốt trong ngành.

5. Có kinh nghiệm quản lý kinh doanh ô tô và đạt được kết quả kinh doanh đáng kể.

6. Có nhiều mối quan hệ xã hội. Trong cùng điều kiện, người nộp đơn đã có kinh nghiệm trong việc bán ô tô có thương hiệu hoặc các loại tương tự hoặc giống như vậy sẽ có ưu thế.

Quy trình nộp đơn

apple

1.Chủ đầu tư có ý định hợp tác sẽ điền vào mẫu đơn như quy định và tải lên những hình ảnh phù hợp

2. Foton sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ.

3. Foton sẽ cử nhân sự tới thành phố của người nộp đơn để tiến hành điều tra tại chỗ.

4. Foton sẽ mời những người nộp đơn đủ điều kiện tới công ty tham quan và phỏng vấn.

5. Chuẩn bị bộ số liệu đơn xin xây dựng hoàn chỉnh và ký thỏa ước hợp đồng.

Mẫu đơn

Return to top