Axtarmaq üçün daxil edin və ya bağlamaq üçün ESC vurun

Orta və ağır yük maşınları

AUMAN EST DUMPER

Daha yüksək nəqliyyat səmərəliliyi və daha yüksək daşıyıcılıq qabiliyyəti

AUMAN EST-M

Yüksək səmərəli orta yük maşını EST-M

AUMAN EST-A

Yüksək səviyyəli lojistik bazarı üçün

AUMAN ETX

Mükəmməl davamiyyət və konstruksiyalar və beton üçün faydalı yük