શોધવા માટે enter અથવા ESC ને બંધ કરવા હિટ કરો

Otપરેશન માટે સીટોનમાં ફોટોન એયુવી મોબાઇલ મેડિકલ સેલ્સ પહોંચ્યા

2020/09/16

1548403950306453

આ હેન્ડઓવર સમારોહમાં ચીન અને સીરિયા બંનેના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા

ચાઇના રેડક્રોસથી સીરિયા સુધીની સહાયતા સામગ્રીની પ્રથમ બેચના રૂપમાં, ફોટોન એયુવી મોબાઇલ મેડિકલ સેલ્સ અને એમ્બ્યુલન્સ વધુ સામાજિક જવાબદારીઓ ખભા રાખવાની અને જરૂરિયાતવાળા લોકોને પ્રેમ અને સંભાળ આપવાની કંપનીની પ્રતિબદ્ધતાને સંપૂર્ણ રીતે દર્શાવે છે.

હેન્ડઓવર સમારોહ પછી, ફોટોન એયુવીના તકનીકી ઇજનેર વાંગ કિંગલીને, મોબાઇલ મેડિકલ સેલ્સના વપરાશ અને જાળવણી અને સીરિયન અરબી રેડ ક્રેસન્ટ (એસએઆરસી) ના સ્ટાફને એમ્બ્યુલન્સ અંગેના મહાન વ્યાખ્યાન પ્રદાન કરવા બદલ પ્રશંસા પ્રાપ્ત થઈ.

1548404341871781

વાંગ કિંગલીએ બતાવ્યું કે ફોટોન એયુવી મેડિકલ કેર સેલ્સ કેવી રીતે ચલાવવું

2008 થી 2012 સુધી, ફોટ AUન એયુવીએ ઝિંજિઆંગ, કીંઘાઇ અને આંતરિક મંગોલિયાના કેટલાક ગરીબી ગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં કેટલાક મોબાઇલ તબીબી કોષો દાનમાં આપ્યા, જેથી સ્થાનિક લોકોને તબીબી સારવાર લેવી ખૂબ સરળ થઈ ગઈ. ફોટોન એયુવી તેના પોતાના પ્રયત્નો દ્વારા વિશ્વ શાંતિ અને વિકાસમાં પણ વધુ યોગદાન આપે છે.

1548404353691224એસએઆરસીના સભ્યોએ ફોટોન એયુવી મોબાઇલ મેડિકલ સેલની સામે સેલ્ફી લીધી હતી