തിരയാൻ എന്റർ അല്ലെങ്കിൽ അടയ്‌ക്കാൻ ESC അമർത്തുക

ഫോട്ടോൺ എ‌യുവി മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ സെല്ലുകൾ പ്രവർത്തനത്തിനായി സിറിയയിൽ എത്തി

2020/09/16

1548403950306453

ചൈന, സിറിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈമാറുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു

ചൈന റെഡ് ക്രോസ് മുതൽ സിറിയ വരെയുള്ള ആദ്യ ബാച്ച് സഹായ സാമഗ്രികൾ എന്ന നിലയിൽ, ഫോട്ടോൺ എ‌യുവി മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ സെല്ലുകളും ആംബുലൻസുകളും കൂടുതൽ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്നേഹവും പരിചരണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയെ പൂർണ്ണമായും പ്രകടമാക്കുന്നു.

ഹാൻഡ്ഓവർ ചടങ്ങിനുശേഷം, സിറിയൻ അറബ് റെഡ് ക്രസന്റിലെ (സാർക്ക്) സ്റ്റാഫുകൾക്ക് മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ സെല്ലുകളുടെയും ആംബുലൻസുകളുടെയും ഉപയോഗവും പരിപാലനവും സംബന്ധിച്ച് മികച്ച പ്രഭാഷണം നടത്തിയതിന് ഫോട്ടോൺ എ‌യുവിയിലെ സാങ്കേതിക എഞ്ചിനീയറായ വാങ് കിങ്‌ലെയ് പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി.

1548404341871781

ഫോട്ടോൺ എ‌യുവി മെഡിക്കൽ കെയർ സെല്ലുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്ന് വാങ് ക്വിംഗ്ലി കാണിച്ചു

2008 മുതൽ 2012 വരെ സിൻ‌ജിയാങ്, ക്വിങ്‌ഹായ്, ഇന്നർ മംഗോളിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഫോട്ടോൺ എ‌യുവി ചില മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ സെല്ലുകൾ സംഭാവന ചെയ്തു, ഇത് പ്രദേശവാസികൾക്ക് വൈദ്യചികിത്സ തേടുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാക്കി. ഫോട്ടോൺ എ‌യുവി സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ ലോക സമാധാനത്തിനും വികസനത്തിനും ഇതിലും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നു.

1548404353691224ഫോട്ടോൺ എ‌യുവി മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ സെല്ലിന് മുന്നിൽ സാർക്ക് അംഗങ്ങൾ സെൽഫി എടുത്തു