Хайх бол enter дарна уу, хаах бол ESC

Хөнгөн ачааны машинууд

AUMARK TX

Хот, захын болон богино хугацааны хот хоорондын ложистикийн хэрэгцээг хангах.

AUMARK C

Хот, захын болон богино хугацааны хот хоорондын ложистикийн хэрэгцээг хангаж, хэрэглэгчийн бүлгийн үр ашигтай ложистикийн хэрэгцээнд зориулж боловсруулсан болно.

AUMARK S

Супер ачааны машин