د لټون لپاره ننوتل یا ESC سره وتړئ

د مسافرینو موټرونه

ګریټور V5

هرڅه د کنټرول لاندې دي

ګریټور T3

هرڅه د کنټرول لاندې دي

سوانا

خنډونه بیرته په دوړو کې پریږدئ

CS2 وګورئ

نازک صنایع غیر معمولي کیفیت ښیې.

توانو

توانا د جرمني په سټټګارټ کې د اصلي مرسډیز بینز سپرینټر موټر ډیزاین ټیم لخوا ډیزاین شوی.

تونلنډ

له پولو هاخوا موټر وچلئ