සෙවීමට Enter හෝ වසා දැමීමට ESC ඔබන්න
මාධ්‍ය සහ හෙවි-ඩියුටි ට්‍රක්ස්

නිෂ්පාදන වින්‍යාසය

සාමාන්‍ය ප්‍රවාහනය

  • ඩ්‍රයිව් ස්ටයිල් 6 * 4 8 * 4
  • GVW / GCW 55T / 80T
  • උපරිම වේගය පැයට 85/95 km
  • එන්ජිම කමින්ස්
   සියලුම වින්‍යාසය

විශේෂාංග

  • බාහිර
  • අභ්යන්තරය
  • බලය
  • ආරක්ෂාව
  • කාර්ය සාධනය

සුපිරි කාර්යක්ෂමතාව

සුවපහසු කාර් අවකාශය

සර්ජිං පවර් අවුට්

ආරක්ෂිතයි

විශ්වාසදායකයි

අප අමතන්න

*අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර