Stlačením klávesu Enter vyhľadajte alebo klávesom ESC zavrite

CELKOVÁ STAROSTLIVOSŤ

ZNAČKA SLUŽBY

globálny systém služieb

Spoliehame sa na to, že celosvetová distribučná sieť poskytuje používateľom štandardné produkty, služby, príslušenstvo, školenia a technickú podporu. Spoločnosť Foton spustila službu „Total Care“ postupne. S 13 regionálnymi distribučnými centrami pre vlastnú podporu, 12 regionálnymi školiacimi strediskami služieb, s viac ako 1 500 sieťami zámorských služieb, spoločnosť Foton neustále zdokonaľovala svoj globálny systém služieb, aby uspokojila potrebu starostlivosti klientov a poskytla im hlbšie skúsenosti. Spoločnosť Foton sa zameriava na skúsenosti zákazníkov s reklamami a vytvára pre klienta komplexné, personalizované a profesionálne služby.

Centrum distribúcie náhradných dielov po celom svete

zabezpečiť perfektnú jazdu

STAROSTLIVOSŤ

Všetka starostlivosť o doživotnú údržbu zaisťuje dokonalú jazdu. Rôzne služby s pridanou hodnotou prinášajú zákazníkom väčšiu hodnotu, čo ukazuje úprimnú starostlivosť spoločnosti FOTON. Pravidelné usporadúvanie sympózia s cieľom porozumieť požiadavkám zákazníkov na neustále zlepšovanie a dosahovanie dokonalosti.

OPRAVA

Pokročilé testovacie a opravárenské zariadenia, záruka celého hardvéru; popredný servisný tím zložený z výkonného školiaceho systému a profesionálnych servisných technikov.

ČASTI

Celosvetovo popredný informačný systém PMS, EPC, WMS, DMS a CRM pre integrovanú správu dodávok a zásob na 3 úrovniach (globálne centrum dielov, regionálne centrum dielov a servisná stanica (exkluzívna agentúra)), ktoré zaisťujú plynulé kanály dielov. Objednávky môžu byť skontrolované online zákazníkmi.

DOBRÁ VIERA

100% autentické diely, nižšie náklady, zachovanie hodnoty vozidla; transparentná cena dielov, náklady na pracovnú dobu a proces údržby; plynulé kanály pre sťažnosti zákazníkov.

E

E

E

E

SIEŤ ZÁMORSKÝCH SLUŽIEB

Pokrývajú hlavné regióny

FOTON zriadil zámorskú sieť služieb pozostávajúcu z 1 485 servisných miest vo viac ako 80 krajinách a regiónoch, vrátane 168 stredísk riadenia služieb predajní úrovne 1 a 1 317 predajcov služieb predajne úrovne 2 a 149 distribútorov predajných úrovní úrovne 1 a 1205 predajcov úrovne 2 predajcov, ktorí pokrývajú hlavné regióny v Ázii, Amerike, Afrike a Európe.

ZÁRUČNÁ POLITIKA

Špičková politika v oblasti služieb

So zameraním na spokojnosť zákazníkov vypracovala spoločnosť FOTON špičkovú politiku v oblasti služieb, ktorá zákazníkom poskytuje dlhú záručnú dobu. Pravidlá služby sa líšia od značiek, produktových radov a modelov. Podrobnosti o záručných podmienkach a povinných záručných podmienkach nájdete v záručnej príručke pre vodiča.

VÝCVIK ZÁMORSKÝCH SLUŽIEB

všestranné servisné školenie

TRÉNINGOVÉ CENTRA

FOTON zriadil 12 servisných výcvikových stredísk v Thajsku, Rusku, Vietname, Saudskej Arábii, Keni, na Kube, v Peru, Čile, Iráne, na Filipínach, v Kolumbii a Alžírsku. FOTON teraz poskytuje školiace kurzy pre viac ako 100 krajín a regiónov. FOTON poskytuje dodávateľom služieb všestranné školenie služieb prostredníctvom školiacich stredísk služieb po celom svete. Školiace strediská tiež poskytujú novým čerpacím staniciam školenie v oblasti riadenia služieb a servisných technológií s cieľom pomôcť čerpacím staniciam prispôsobiť sa spoločnosti FOTON a poskytovať kvalitnejšie služby zákazníkom.

Lektorský tím

Tím v súčasnosti pozostáva z 30 lektorov, ktorí sa venujú viac ako 20 jazykom vrátane angličtiny, francúzštiny, španielčiny, arabčiny a ruštiny. Školiace strediská poskytujú školenie v oblasti riadenia služieb, riadenia logistiky dielov a servisného inžinierstva s cieľom poskytnúť každému zákazníkovi celoživotné vzdelávanie na jednom mieste.

TRÉNINGOVÉ CENTRA

PRAKTICKÝ TRÉNING