Shtypni enter për të kërkuar ose ESC për t'u mbyllur

Autobus dhe Trainer

FOTON C6 EVFOTON C6 EV

ZGJIDHJA M B E MIR P .R MILET E FUNDIT

FOTON C8L EV

PROFILIMI I RRUGS SRE GJELBENR DHE EKO-MIK

FOTON C10 / C12

Ylli i Qytetit, Modeli më i Mirë i Transportit Publik

FOTON U9 / U10

Traineri nga i cili mund të varet

FOTON U12

PERFORMANC SUPREME E RRUGS

FOTON H7

BASHKKOHSIT HIGH E FUNKSIONALITETIT T HIGH LART ME EFIKASITETIN EKONOMIK

FOTON C10 / C12 EV

PROFILIMI I RRUGS SRE GJELBENR DHE EKO-MIK

FOTON U12D

OFRONI NJ EX PPRVOJ T EX PCERJASHTUAR

FOTON BJ6103 / BJ6105

REFLEKTIMI I PROXIMITETIT TTS TIJ N E EFEKTIVITETIN, CILUSIN AND DHE RREGULLIMIN

FOTON BJ6802 / BJ6902

Versioni i azhurnuar i produktit të maturimit të autobusëve FOTON

FOTON C8 / C9

INJEKTIMI I VITALITETIT T NEW RI ​​N TR TRANSPORTIN PUBLIK