Shtypni enter për të kërkuar ose ESC për t'u mbyllur

Kamionë të Lehtë

AUMARK TX

Plotësoni nevojat e logjistikës midis qytetit, periferisë dhe distancave të shkurtra.

AUMARK C

Plotësimi i nevojave të logjistikës midis qytetit, periferisë dhe distancave të shkurtra dhe i krijuar për nevoja efikase të logjistikës të grupit të përdoruesve

AUMARK S

Super kamion