Shtypni enter për të kërkuar ose ESC për t'u mbyllur